KULTURMINNEFORUM
FAKTA NYHETER MENINGER - KULTURMINNEVERN BYUTVIKLING POLITIKK FORVALTNING FRIVILLIGHET

 

 
 
OM OSS
ARRANGEMENT
ARKIV
KONTAKT
BLI MEDLEM
LINKER
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN
MENINGER

tegning

 

Geir Helgens vitsetegning ble tegnet i forbindelse med "Ny Riksantikvar Nå" aksjonen i 2012. Kulturminneforum vil også være et kritisk korrektiv til til kulturminneforvaltningen og kulturminnepolitikken.

EditRegion4

17.02.2016
KULTURMINNEFORUM KONSTITUERT

Ny frivillig kulturminnevernforening Kulturminneforum ble formelt dannet med valgt styre og valgkomite onsdag 17. februar. Siden sommeren 2015 har et interimstyre utabeidet forslag til vedtekter og forberedt det konstituerende årsmøtet. Vedtektene gir en geografisk og faglig vid ramme for den nye foreningens virksomhet.

Det nye styret består av leder Ragnar Kristensen (Larvik), styremedlemmer Tove Lisbeth Vasvik (Helgeroa), Stein Idar Hagen (Larvik), Kirsti Austad (Sandefjord) og Bjørn Torkildsen (Tønsberg). Varamedlemmer Torunn Simmelhag (Tønsberg), Laila Bengson (Nøtterøy), May Birkelid Hoverud (Sandefjord) og Gry Wenche Nilsson (Stavern). Valgkomiteens medlemmer er Bente Bjerknes (Larvik), Tore Næss (Andebu) og Helge Dalen (Oslo / Egelands verk).

De tillitsvalgte representerer bred faglighet. Bygningsvern og restaurering, sivilarkitekt, regnskap, formgivning, museumsfag, offfentlig forvaltning og journalistikk og politikk.

Kulturminneforum skal arbeide for bevaring av kulturminner og sikring av kulturhistorie, hensiktsmessig offentlig forvaltning på kulturminnefeltet og ikke minst rette seg mot presse og media. Kulturminneforums arbeide skal være udogmatisk men faglig basert og begrunnet.

Alle kan bli medlemmer av Kulturminneforum. Kontingenten er fastsatt til kroner 100,- for støttemedlemmer, kr. 250,- for enkeltmedlemmer og kr. 350,- for husstandsmedlemskap. Fullverdige medlemmer har stemmerett på årsmøtene.

Årsmøtet vedtok en lokal og en nasjonal resolusjon. En oppfordring til Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene om å sikre fortsatt offentlig eierskap og bruk av Gumserød gård ved Stavern og en oppfordring om å sørge for bevaring av nasjonalgalleriets og Kunstindustrimuseets eldre samlinger i sine opprinnelige bygninger.

OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE KAN DU LESE HER

 

VEDTEKTENE KAN DU LESE HER