KULTURMINNEFORUM
FAKTA NYHETER MENINGER - KULTURMINNEVERN BYUTVIKLING POLITIKK FORVALTNING FRIVILLIGHET

 

 
 
OM OSS
ARRANGEMENT
ARKIV
KONTAKT
BLI MEDLEM
LINKER
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN
MENINGER

tegning

 

Geir Helgens vitsetegning ble tegnet i forbindelse med "Ny Riksantikvar Nå" aksjonen i 2012. Kulturminneforum vil også være et kritisk korrektiv til til kulturminneforvaltningen og kulturminnepolitikken.

EditRegion4

17.02.2016

VESTFOLD FYLKESMUSEUM MÅ FORTSATT EIE OG UTVIKLE GUMSERØD GÅRD

Gumserød gård. Låve, potetkjeller og hovedhus. Foto: Ragnar Kristensen 2006

Kulturminneforums årsmøtet vedtok 17. februar en oppfordring til Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene om å sikre fortsatt offentlig eierskap og bruk av Gumserød gård ved Stavern. De siste årenes usikkerhet som er skapt av Vestfoldmuseenes ønske om å avhende den svært verneverdige gården, har etter Kulturminneforums oppfatning bidratt til økende forfall og frafall av publikum.

Kulturminneforum peker på at gården som helhet rommer unike bevarte kulturlandskap med tilhørende dyre-, insekt- og planteliv, skog og kulturminner av nasjonal og lokal verdi. Slike helhetlig bevarte områder er en sjeldenhet i våre dager, da stadig mer bygges ut og det gamle kulturlandskapet taper i møte med utviklingen. Gården egner seg dermed svært godt for formidling av både jordbrukshistorie og nye virksomheter som bygningsvernsenter. Bygningsvernsentre finnes i dag i de fleste fylker, men ikke i Vestfold.

Gården ble i sin tid gitt i gave og akseptert som museal eiendom og etter Kulturminneforums oppfatning gir ikke lovverket adgang til avhending så lenge givernes intensjon fortsatt er tidsmessig og aktuell. Det er den i høyeste grad i dag, mener Kulturminneforum og oppfordrer fylkeskommune og Vestfoldmuseene IKS til å sørge for fortsatt offentlig eierskap og hensiktsmessig utvikling av gården.

LES HELE RESOLUSJONEN HER