KULTURMINNEFORUM
FAKTA NYHETER MENINGER - KULTURMINNEVERN BYUTVIKLING POLITIKK FORVALTNING FRIVILLIGHET

 

 
 
OM OSS
ARRANGEMENT
ARKIV
KONTAKT
BLI MEDLEM
LINKER
TILBAKE TIL HOVEDSIDEN
MENINGER

tegning

 

Geir Helgens vitsetegning ble tegnet i forbindelse med "Ny Riksantikvar Nå" aksjonen i 2012. Kulturminneforum vil også være et kritisk korrektiv til til kulturminneforvaltningen og kulturminnepolitikken.

EditRegion4

17.02.2016

KUNST OG KUNSTHÅNDVERK MÅ FORBLI I HISTORISKE OMGIVELSER

Kunstindustrimuseets hovedfasade, St.Olavsgate. Foto© Anne Sophie Ofrim 2010. Wiki commons

Kulturminneforums årsmøte 17. februar 2016 oppfordrer sentrale myndigheter til å bevare to av landets viktigste museer i sine opprinnelige skapte omgivelser. Det dreier seg om Kunstindustrimuseet og Nasjonalgalleriet. Særlig sistnevnte har vært gjennom en årelang strid om flytting kontra fortsatt bruk av den opprinnelige bygningen fra begynnelsen av 1900-tallet. Det har vært tausere rundt Kunstindustrimuseets bevaring slik at saken står adskillig dårligere, men ikke destomindre er museet vel så viktig for nasjonsbyggingen rundt 1900 som Nasjonalgalleriet.

Kulturminneforum skriver at "Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet i Oslo står foran endringer som truer med å usynliggjøre en viktig del av Norgeshistorien". Kulturminneforum påpeker at Nasjonalgalleriet er nærmere å reddes fra flytting enn Kunstindustrimuseet. Likevel bes beslutningstagerne tenke seg om en gang til og likevel sikre at den eldre delen av kunstindustrien fortsatt består i et samlet museum. Kunnskapen om formutvikling, møbler, interiør og gjenstander var vesentlig for dannelsen av ideen om en norsk nasjonal bevissthet, mener Kulturminneforum.

Kulturminneforum påpeker at man i utlandet hegner om slike museer i deres unike historiske kontekst og ser på disse som læringsressurser såvel som historiske dokumenter over viktige deler av nasjonsutviklingen.

Ikke minst rotløsheten og den økende migrasjonen gjør det nødvendig å sikre bevisstheten om egen kulturell arv, mener Kulturminneforum og oppfordrer til å revurdere skjebnen til både Nasjonalgalleriets og Kunstindustrimuseets eldre samlinger.

LES HELE RESOLUSJONEN HER